FORRETNINGSUDVIKLING OG STRATEGI

FORRETNINGSUDVIKLING OG STRATEGI

  • OC Management leverer udarbejdelse og implementering af kort- og langsigtede strategiudviklingsprojekter og forretningsplaner, det være sig nationalt eller internationalt.
  • OC Management kan medvirke ved køb og salg af virksomheder, herunder klargøring af virksomhed til salg.