YDELSER

TURN-AROUND

 • ”Brandslukning” i nødlidende virksomheder
 • Ledelse og økonomistyring
 • Restrukturering og optimering af bl.a. strategi, ledelse, drift og finansiering
  Herunder:
  • Gennemgang, analyse og identifikation af problemområder med efterfølgende effektiv implementering af løsninger
  • Interim ledelse ind til løsninger er på plads og indarbejdet i daglig drift
  • Refinansiering
  • Reorganisering
  • Kriseledelse
  • Sanering af produktprogram
  • Organisering af selskabsstruktur, nationalt og internationalt

FORRETNINGSUDVIKLING OG STRATEGI

 • OC Management leverer udarbejdelse og implementering af kort- og langsigtede strategiudviklingsprojekter og forretningsplaner, det være sig nationalt eller internationalt.
 • OC Management kan medvirke ved køb og salg af virksomheder, herunder klargøring af virksomhed til salg.

INTERIM MANAGEMENT

Tidsbegrænset ledelse i en periode på mellem 3 og 12 mdr., med det mål at tilføre virksomheden ekstra kompetencer i en afgrænset periode.

Kan leveres inden for rammerne som CEO (generel ledelse) eller CFO (økonomi, finansiering, controlling). Som interim manager gives en dynamisk indsprøjtning til organisationen, fordi der entydigt fokuseres på hurtig implementering, coaching og sparring med virksomhedens eksisterende medarbejdere, så viden forbliver i organisationen, hvilket giver en bedre forankring i virksomheden.

Ved at engagere OC Management som interim manager får virksomheden et strategisk ledelsesinstrument, som virksomheden med fordel kan gøre brug af. OC Management kan til- og fratræde med kort varsel, og virksomheden bindes ikke i en længere periode.

ØKONOMI OG FINANSIERING

Der kan leveres og arbejdes med bl.a.:

 • Udarbejdelse og implementering af økonomiske projektstyringsmodeller
 • Lønsomhedsanalyser f.eks. Aktivitetsbaseret Baseret Omkostningsanalyse (ABC analyse), der giver overblik, hvilke produkter og kunder, der er lønsomme, når alle omkostninger tages med i kalkulen, ud fra hvor store ressourcer, de forbruger
 • Målstyring
 • Cash management/ likviditetsstyring
 • Balancescorecards (BSC) primært som ledelsesrapporteringsværktøj
 • Kapitalfremskaffelse
 • Styring af arbejdskapitalen, nationalt og internationalt
 • LEAN (administration)
 • National og international rapportering
 • Tværnational værdisætning af produkter og ydelser

BESTYRELSESARBEJDE

OC Management kan tilbyde bestyrelsesarbejde på flere niveauer

Nuværende poster:

 • Hjorthede Planteskole A/S (formand)
 • Allsize Company A/S (formand)
 • Akurat (bestyrelsesmedlem)

KONSULENT OG RÅDGIVNINGSYDELSER

Udover de nævnte områder leverer OC Management konsulent- og rådgivningsydelser samt sparring inden for en række væsentlige områder:

 • Projektledelse, herunder IT-projekter og projektledelse ifm. børsnotering af stor virksomhed
 • Rådgivning generelt til primært SMV segmentet
 • Etablering og opstart af datterselskaber, nationalt som internationalt (har erfaringer fra mange lande i Europa, herunder stor erfaring fra Tyskland, UK, Letland og Polen, samt Rusland, Japan, Kina og USA)