ØKONOMI OG FINANSIERING

ØKONOMI OG FINANSIERING

Der kan leveres og arbejdes med bl.a.:

  • Udarbejdelse og implementering af økonomiske projektstyringsmodeller
  • Lønsomhedsanalyser f.eks. ABC analyse (Aktivitetsbaseret Baseret Omkostningsanalyse), der giver overblik, hvilke produkter og kunder, der er lønsomme, når alle omkostninger tages med i kalkulen, ud fra hvor store ressourcer, de forbruger
  • Målstyring
  • Cash management/ likviditetsstyring
  • Balancescorecards (BSC) primært som ledelsesrapporteringsværktøj
  • Kapitalfremskaffelse
  • Styring af arbejdskapitalen, nationalt og internationalt
  • LEAN (administration)
  • National og international rapportering
  • Tværnational værdisætning af produkter og ydelser